Skip links

darZA sySTEM – STEMiziraj se!

(UP.04.2.1.10.0134)

O PROJEKTU

Projekt "darZA sySTEM – STEMiziraj se!" (UP.04.2.1.10.0134) ukupne vrijednosti 2.630.853,75 HRK sufinanciran je bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.236.225,69 HRK i Državnog proračuna u iznosu od 394.628,06 HRK u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za financijsko razdoblje 2014. - 2020., poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a (UP.04.2.1.10).

Projektom "darZA sySTEM – STEMiziraj se!", Udruga za robotiku, inovativnost i kreativnost "ROBOTIC" u suradnji s partnerima, Gradom Zadrom i Sveučilištem u Zadru, nastoji unaprijediti suradnju organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih institucija, te povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji s naglaskom na djecu i mlade na području Zadarske županije. S tim ciljem u sklopu projekta organizirane su mnogobrojne edukacije samih edukatora čime će se ojačati i unaprijediti stručni kapaciteti organizacija civilnog društva za provedbu programa u području STEM-a kako bi stečena znanja iskoristili prilikom popularizacije STEM-a prema krajnjim korisnicima. Razdoblje provedbe projekta „darZaSystem – STEMiziraj se!“ je 24 mjeseca od 30.12.2021. do 30.12.2023. godine.

Koristimo kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo i potpunu funkcionalnost internet stranice i servisa